miércoles, 7 de agosto de 2013

TORRECILLA

Turritella communis

TURRITELLIDAE


Dende Noruega ao Mediterráneo, pero ausente no Canal
Semienterrada na area e no fango, ou entre algas. Ata os 200 m.
Moitos individuos xuntos

Filtradora